توصیف نظری آزمون بندر گشتالتآزمون دیداری بندر گشتالت که توسط خانم لورتا بندر تنظیم و تدوین گشته است شامل 9 کارت تصویری به اندازه 6×4 اینچ می‌باشد که روی هر کارت یک تصویر یا طرح وجود دارد هر 9 کارت از طرح‌هایی که در تهمایر برای آزمایشات ادراکی بکار برده اقتباس شده است . آزمون بینایی حرکتی بندرگشتالت آزمونی است که از آن در وهله اول برای تشخیص آسیب مغزی استفاده شده است . کارتهای این آزمون به ترتیب به آزمودنی ارائه می‌شود و از او خواسته می‌شود که آنها را روی یک کاغذ A4 کپی کند . سپس طرحهای آزمودنی بر اساس درجه صحت و وحدت عمومی آن نمره گذاری می‌شوند . اگر چه از بندر کشتالت به عنوان ابزار تشخیص استفاده شده است اما کار برد کلینیکی و تحقیقاتی آن از این هم فراتر می رود . در مورد کودکان این آزمون برای بررسی نحوه درس خواندن در مدرسه پیش بینی موفقیت تحصیلی ، تشخیص مسائل خواندن و یادگیری ، ارزیابی مشکلات عاطفی و مطالعه عقب ماندگی ذهنی و همچنین هوش کلامی بکار رفته است.همچنین از این آزمون بعنوان یک تست فرافکن در ارزیابی عملکردهای شخصیتی گوناگون نیز استفاده شده است . بنابراین بر خلاف ظاهر امرکه سادگی بندر را می‌رساند ، این آزمون استفاده‌های بالینی و تحقیقاتی فراوان داشته است . این آزمون در 1938  توسط لورتا بندر ابلاغ شد . بندر از میان 30 طرحی که ور تایمر برای نشان دادن قوانین گشتالتی خود دو زمینه ادراک بکار برده بود ، 9 طرح را انتخاب کرد . ور تایمر روی توانایی افراد نرمال در پاسخدهی به آزمون ها به نحوه وحدت یافته و مرتبط تاکید می‌کرد . اما بندر می‌خواست تعیین کند که چگونه سطح عملکردی اشخاص به واسطه تاخیر در رشد و بلوغ ادراکی – حرکتی و نیز بواسطه یک حالت پاتولوژیک کارکردی یا ارگانیک تحت تأثیر قرار می‌گیرد . سالیان درازی اثر بخشی تست بندر گشتالت به علت عدم استفاده از روش‌های منظم و عینی ، قابل سنجش نبود و بسیاری از متخصصین بالینی بطور ذهنی و شهودی از آن سود می بردند . اما همزمان سیستم‌های عینی نیز برای نمره گذاری ابلاغ شدند. یکی از مهم ترین و قابل پذیرش ترین این سیستم ها متعلق به پاسکال و ساتل ( 1951 ، به دکل از کوپتیر1975 ) می‌باشد . به نظر این دو ، نحوه اجرای تست در افراد مختلف نشانگر نحوه برخورد کلی آنها با محیط اطرافشان است . یعنی هر چه شخص سازگار تر و انطباق پذیرتر باشد ، طرحها را بگونه‌ای صحیح تر و اتحاد یافته تر کپی می‌کند . هاین (1964 ، به نقل از همان منبع ) سیستمی از نمره گذاری بزرگسالان را ابلاغ کرد که تا حدودی با سیستم پاسکال و ساتل متفاوت بود زیرا نمره گذاری را در مجموع برای همه کارتها تعیین کردند. علاوه بر این سیستم ها ، سیستم‌های دیگری نیز بوجود آمده که هر کدام تا حدی موفق بوده‌اند اما هیچ کدام روش مسلط روز نشده‌اند.تست بندرگشتالت بیش از هر آزمون دیگری در زمینه بالینی مورد استفاده قرار گرفته است . در بندر یک رابطه موازی بین نحوه برخورد آزمودنی با موقعیتهای عمومی زندگی و چگونگی ترسیم 9 کارت وجود دارد.با هم اینها این آزمون محدودیتهایی نیز دارد . از جمله ، با وجود اینکه بعنوان یک تست ارزیابی آسیب مغزی شناخته می شود اما با این وجود اطلاعات عمیق تری را در مورد و انواع مختلف این ضایعه نمی دهد . همچنین کارایی این تست به اشکال شدید ضایعه مغزی مخصوصاً به نیمکره راست به ویژه ناحیه تا میانه راست محدود می شود . به این ترتیب بیماری که یک ضایعه مهم دو نیمکره چپ خود دارد ممکن است تشخیص لایه نشود . ( بخصوص در زمانی که بندر تنها روش استفاده شده در ارزیابی ضایعه مغزی باشد) علاوه بر آن درجاتی از همپوشانی بین شاخص‌های آسیب مغزی و اصکل هیجانی وجود دارد. در زمانی که بندر بعنوان یک تست فرانکن بکار می‌رود نیز انتقادات مشابهی مطرح شده است که برای هر تست فرافکن دیگری نیز می‌تواند مصداق داشته باشد . این انتقالات شامل اتکا به اصول شهودی ، مشکلات نمره گذاری عینی ، اعتبار ناکافی و حساسیت به تبخیر‌های موقعیتی است .با وجود همه این محدودیتها ، تست بندر در بسیاری از موارد مناسب بوده و به سادگی قابل اجرا است و پایایی و قدرت جداسازی بالایی برای متخصصین بالینی دارد .عده‌ای از روانشناسان به آزمون بندرگشتالت بعنوان یک آزمون ادراک دیداری اشاره می‌کنند و عده‌ای دیگر آن را بعنوان یک آزمون هماهنگی – حرکتی می دانند. خانم بندر از ماهیت کلی عملکرد گشتالت سخن می‌گوید و حدایی ناپذیری  ظرفیت‌های ادراکی و حرکتی را یاد آور می‌شود . ( بندر، 1970 ، به نقل از کوپیتز 1975 ) او هرگونه تلاش بر روی تجزیه این عملکرد کلی را به اجزای تشکیل دهنده خود مردود می‌شمارد ، زیرا که فرآیند توحیدی خیلی پیچیده تر از ادراک دیداری یا هماهنگی حرکتی است . از نظر بندر ادراک و باز آفرینی اشکال گشتالت بوسیله اصول زیست شناختی کنش‌های حسی – حرکتی انجام می پذیرد و بسته به ، الف ) الگوی رشدی و سطح رسش فرد ب) حالت بیمارگونه ناشی از عوامل عضوی یا کنشی از فردی به فرد دیگر تفاوت می کند (کوپیتز ، 1963 ) بندر4  سطح رشدی را در این رابطه مطرح می‌کند:1-   مهارت حرکتی 2-   توانایی ترسیم لمسی – حرکتی 3-   ادراک دیداری 4-  وحدت ادارکی – حرکتی بوجود آمدن وحدت عملکردی بین این اجزاء بیش شرط موفقیت تحصیلی است ( اسکارکرازن بورس ، 1978 ، به نقل از کوپیتز 1975 ) نهایتاً بندر نتیجه گرفت که باز آفرینی طرحهای گشتالت نشان دهنده سطح رسش ادراک دیداری – حرکتی فرد بوده و ادراک دیداری – حرکتی ارتباطی نزدیک با توانایی‌های زبانی و سایر کنش‌های هوشی در کودکان خردسال دارد . این توانایی‌ها شامل حافظه ، ادراک دیداری ، هماهنگی حرکتی ، مفاهیم زمانی و قضایی ، سازمان یافتگی و بازنهایی می‌شود . ( بندر ، 1938 ؛ به نقل از کوپیتز ، 1963 ) اجرای تست روش ‌هاین در هر موقعیت که قصد استفاده وجود داشته باشد باید بطور استاندارد انجام پذیرد . کارتها یک به یک به آزمودنی ارائه می‌‌شود و از او خواسته می‌شود هر یک از آنها را کپی کند . دو مداد و احیاناً یک پاک کن و نیز یک برگ A4  سفید و بدون خط در اختیار آزمودنی قرار داده می‌شود. دستورالعمل کلامی بصورت زیر ارائه می شود.من در اینجا 9 کارت دارم که طرحهای بر روی آنها برای کپی کردن شما وجود دارد . این اولی است ( کارت اول ارائه می‌شود) حالا سعی کنید تا آنجا که می‌توانید مانند آنرا ترسیم کنید.وقتی یک کارت کامل شد کارت بعدی ارائه می‌شود و هیچ عبارت دیگری اضافه نمی‌شود . اما اگر آزمودنی سوالی را مطرح کرد پاسخ جهت‌دار داده نمی‌شود.چنانچه آزمودنی اقدام به شمارش نقطه‌های شغل نماید از این کار ممانعت بعمل‌می‌آید . اما اگر آزمودنی در این کار پافشاری کرد . این عمل به حساب کمال‌گرایی و وسواسی بودن او گذاشته می‌شود و در مشاهدات حین تست ثبت می‌شود.آزمودنی اجازه دارد کارت را بلند کند اما حق ندارد آن را تا تکمیل تصویر بچرخاند و همچنین اگر وی طرحی را نیمه کاره رها کرده و پس از چرخاندن ، ترسیم آن را در یک وضعیت جدید ادامه دهد به او گفته می‌شود که از زاویه قبلی کپی کردن را ادامه دهد .در آغاز تنها یک برگ به آزمودنی ارائه می‌شود اما در صورت لزوم برگ‌های اضافی نیز در اختیار او قرار می‌گیرد.هیچ محدودیتی در مورد زمان وجود ندارد اما مدت زمان تکمیل در تفسیر بالینی یادداشت می‌شود.   نام معیار نمره گذاری نمره دریافتی درجا ماندگی 4 نمره چرخش دوارونه سازی 4 نمره شیئی کردن - افزودن زوایا - جدا سازی خطوط 3 نمره تداخل 3 نمره مخدوش سازی 3 نمره اضافه کردن حشودزوائد 2 نمره چرخش بخشی از شکل 2 نمره حذف قسمتی از شکل - اختصار - تفکیل و جداسازی 1 نمره پاک نکردن - اشکال در بستن خطوط 1 نمره اشکال در اتصال محل تلاقی 1 نمره                              مجموع نمرات دریافتی در این آزمون 24  می باشد. مشاهدات حین اجراءآزمودنی در هنگام توضیح نحوه عملکرد و روش اجرا کاملاً بی حوصله و بی دقت بوده و می‌خواست که هر چه سریعتر شروع به کشیدن و اجرا بنماید . ولی وقتی شروع نمود با حوصله‌ای بیشتر اقدام نمود و در برخی موارد توقفهایی را سوی یک تصویر داشت . در حین کپی کردن در برخی مواقع احساس فشار شدید در چهره دیده می‌شود بدین صورت که گویی کاری بسیار مشکل را انجام می‌دهد و در برخی موارد این حالت از بین رفته و با چهره‌ای معمولی به ترسیم می‌پرداخت. لازم بذکر است تنها موردی که از تاریخچه بیمار در دست است وجود ضربه‌ای در تصادف می‌باشد.نمره گذاری و نتیجه گیری در سیستم هاین 15 نوع پاسخ برای نمره گذاری در نظر گرفته شده که در 4 طبقه قرار می‌گیرند . این 4 طبقه به ترتیب شامل علائم 4 ، 3، 2 ، 1  امتیازی هستند.دامنه نمره‌ها بدین صورت است .0 – 5                    نرمال 6 – 12                 افراد مرزی 13 – و بالاتر         افراد آسیب مغزی بدین ترتیب سیستم هاین این مزیت را دارد که تعداد کمی از تشخیص‌های آسیب مغزی غلط از کار در می‌آیند اما از طرفی این عیب را هم دارد که احتمالاً نمره‌های بیشتری از تشخیص فقدان آسیب مغزی اشتباه خواهد بود . امتیاز بندی طبقات بر اساس بار عاملی آنها در تعیین ارگانیک بودن بیمار است. معیارهای نمره گذاری -مواردی که 4 نمره می‌گیرند .                                               نوع اول 1- در جا ماندگی                                               نوع دوم 2- چرخش ووارونه سازی 3- عینی کردن -مواردی که 3 نمره می‌گیرند 1- افزودن زوایا 2- جدا سازی خطوط3- تداخل 4- مخدوش سازی  -مواردی که 2 نمره می‌گیرند.1- اضافه کردن حشووزداید 2- چرخش بخشی از شکل -مواردی که 1  نمره می‌گیرند .1- حذف قسمتی از شکل 2- اختصار 3- تفکیک وجدا سازی 4- پاک نکردن 5- اشکال در بستن خطوط 6- اشکال در اتصال محل تلاقی در شکل A         معیارهای نمره گذاریموارد زیر 4 نمره می‌گیرند .1- در جا ماندگی              Perservatibnدو نوع در جا ماندگی وجود دارد.الف نوع اول : تکرار اجزا یک شکل ( در طرحهای 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ) طرح 1  بیشتر از 14  نقطه طرح 2  بیت از 12  یا 13  ستون از دایره طرح 3  بیش از یک نقطه در عنصر اول -  بیش از 4 نقطه در عنصر دوم و بیش از 7 نقطه در عنصر سوم و بیش از 9 نقطه در عنصر چهارم و یا بیش از 5 عنصر طرح 5  بیش از 27 نقطه در قسمت فعلی شعل و بیش از 10 نقطه در وتر متصل به آن ( این نوع درجا ماندگی در اسکیز و فرنیکها بیشتر مشاهده می‌شود که این موضوع مشکلاتی در تغییر فعالیت Shift-set  را می‌رساند . همچنین نشانگر سست شدن تلاعی‌ها، کاهش توجه ، تمرکز ضعیف ، تفکرات متحجر و رفتار کلیشه‌ای در خارج از محیط تست است ) در این فعالیتها ناحیه تمپورال نیمکره مسلط نقش دارد.ب) نوع دوم ، تکرار تمامی یک طرح ( در تمامی طرحها ) هنگامی که فرد بعد از تکمیل یک طرح بدون پاک کردن مجدداً رسم کند ( یا در حضور کارت و یا بعد از برداشتن کارت ) این حالت همراه با علائم بالینی اشکال در طرح ریزی ، اختلال در اعمال بینائی – حرکتی ، اختلال در تنظیم حرکات است در این مورد آسیب دیدگی کرتکس بخصوص در ناحیه پس سری – آهیانه نیمکره مسلط مطرح است.2- چرخش ووارونه سازی          Rotation and Reversal این نمره زمانی تعلق می گیرد که طرح بیش از 45 درجه از محور اصلی خود خارج شود  (وارونه سازی چرخیدن بین 270 – 90  درجه را شامل می‌شود.)اگر تنها یک قسمت از شکل چرخیده باشد این نمره تعلق نمی‌گیرد.عملکرد‌های ذهنی اولیه که در ایجاد این چرخش موثرند عبارتند از : - اختلال توجه و توانایی محدود برای یادگیری‌های جدیدنواحی درگیر به احتمال زیاد قسمتهایی از لب آهیانه هر دو نیمکره است اما نقش آسیب دیدگی نیمکره راست احتمال 2 برابر نیمکره چپ است.3-  شیئی کردن          Concretism هنگامیکه بیمار یک شی یا یک موضوع ذهنی خود ایحای محرک عینی ترسیم می‌کند (در همه طرحها ) اگر آزمودنی زباناً بگوید اما در عمل ترسیم نکند نمره نمی گیرد.در مورد شیئی کردن به اندازه چرخش در جا ماندگی شواهد تحقیقاتی وجود ندارد . به عقیده ‌هاین این نوع سیستم اغلب در طرحهای بیماران ارگانیک مشاهده می‌شود . چنین بیمارانی به نظر می‌آید که برای انتزاعی کردن معنی طرح به یک محرک ویژه نیاز داشته باشند.موارد زیر 3  نمره می‌گیرند .4- افزودن زوایا ( طرحهای A ، 4 ، 7 ، 8 )   Added Angles تعداد زوایا افزایش یابد و خطوط این زوایا اضافه شده باید تقریباً مستقیم بوده و زاویه نیز باید خصوصیات زاویه را داشته باشد . منحنیها و کمانهای ناشی از تغییر در شکل یک خط، نمره نمی گیرند ( همچنین ارزشهای بزرگ در خطوط دندانه دار ) مثالهایی از مواردی که نمره می‌گیرند.5- جداسازی خطوط ( طرح‌های A ، 4 ، 6 ، 7 ، 8 )Sep uration of lines هر جا که یک خط از یک طرح بصورت دو خط جداگانه که به هم متصل نشده‌اند رسم شود . اگر خطوط به هم وصل شوند نمره‌ای تعلق نمی‌گیرد.6- تداخل  ( درهمه طرحها)  Overlap زمانی که یک عنصر از یک طرح به فضای طرح دیگر ( نه فقط خطوط آن ) تجاوز کند.7- مخدوش سازی ( همه طرحها )            Distorition زمانی که گشتالت تصویر چنان از بین رفته باشد که فاصله زیادی با محرک اصلی پیدا کند و اگر شکل محرک اصلی قابل تشخیص نباشد ، اگر شکل اصلی به علت تحجرگرایی مخدوش شده باشد این نمره تعلق نمی گیرد. مواردی که 2 نمره می گیرند.8- اضافه کردن حشو و زواید(طرحهایA،4 ،6 ،7 ،8)  Embettishments این انحراف بندرت روی می‌دهد اگر هم روی دهد معمولاً در طرحهای منحنی دار است . این نمره زمانی داده می‌شود که خطوطی به جا به طرح افزوده شود این خطوط معمولاً کاملاً در جهت عکس خطوط اصلی هستند آنها به سادگی قابل مشاهده‌اند زیرا اغلب کوتاه بوده و به روشنی رسم می‌شوند.9- چرخش بخشی از شکل           Portial Rotation به دو صورت است .نوع اول ( در همه طرح‌ها ) : وقتی که یک قسمت از طرح بیش از 20  و کمتر از 45 درجه از محور سن منحرف شود. نوع دوم (طرحهای A،4  ،5  ،6 ،7  ،8) وقتی که یکی و فقط یکی از بخشهای طرح بیش از 120  درجه چرخیده باشد.مواردی که یک نمره می‌گیرند.10- حذف یا قسمتی از شکل(طرحهای A،4  ،5  ،6 ،7  ،8) Omission of subpant زمانی که یکی از دو قسمت طرح حذف شده باشد.11- اختصار ( طرح 1 و 2 )  Abbreviation طرح 1- کمتر از 11 نقطه طرح2-  کمتر از 9 ستون از 1 ستون را رسم کند.12- تفکیک و جدا سازی(طرحهای A،4  ،5  ،6 ،7  ،8) Separation زمانی که دو قسمت فرعی یک طرح جدا از هم رسم شده باشد.13- پاک نکردن ( در همه طرح‌ها)  Absence of Erasures زمانی که بیمار اشتباهی را که در ترسیم وجود دارد رد پاک نمی‌کند.14- اشکال در بستن خطوط (طرحهای A،4  ،7  ،8)  زمانی که در هر یک از طرحهای فوق بیش از یک زاویه بسته نشده باشد.15- اشکال در اتصال محل تلاقی در شکل‌A  Design A Point of Contactزمانی که دایره و مربع چنان بهم متصل شوند که یا دو شکل با یکدیگر همپوشانی پیدا کند و یا مربع چنان رسم شود که در ضلع آن بجای اتصال به هم دایره متصل شوند. برمبنای معیارهای ارائه شده در سیستم هاین و آزمون اجرا شده روی آزمودنی نتایج ذکر شده بدست آمده که دیده می‌شود آزمودنی در 2 مورد از معیارهای 4 نمره‌ای ، در 3 مورد از معیارهای 3 نمره‌ای و 2 مورد از معیارهای 2 نمره‌ای و 3 مورد از معیارهای 1 نمره‌ای ، نمره دریافت نموده است و مجموع نمرات بدست آورده 24 می‌باشد که نشان دهنده آن است که آزمونی را اساس دامنه اعلام شده در محدوده آسیب مغزی قرار دارد.تفسیر : چنانچه قبلاً گفته شد آزمودنی مورد نظر در مجموع نمره 24 را بدست آورده که بر اساس دامنه ارائه شده در محدوده آسیب مغزی قرار دارد.حال تفسیری شکافته تر از نمرات حاصله ارائه می‌شود.آزمودنی دارای درجا ماندگی نوع اول است که این نوع در جا ماندگی در اسکیز و فرینک‌ها بیشتر مشاهده می‌شود که این موضوع ، مشکلاتی در تغییر فعالیت (Shift- Set) را می‌رساند . همچنین نشانگر سست شدن تداعی‌ها ، کاهش توجه ، تمرکز ضعیف ، تفکرات متجر و رفتار کلیشه‌ای در خارج از محیط تست است .در این فعالیت‌ها ناحیه تمبودال نیمکره مسلط نقش دارد.آزمودنی در معیار چرخش و دارونه سازی نمره گرفت که این اختلال هم درارگانیک ها و هم در غیر ارگانیک ‌ها دیده می‌شود اما ارگانیک‌ها چرخش خود بخودی بیشتری دارند و هنگامی که از آنها می‌خواهیم تعمداً در طرح خود چرخش داشته باشد نمی‌توانید.عملکرد‌های ذهنی اولیه که در ایجاد چرخش موثرند عبارتند از اختلال توجه و توانایی محدود یادگیری جدید . نواحی درگیر به احتمال زیاد قسمت‌هایی از لوب آهیانه هر دو نیمکره است اما نقش آسیب دیدگی نیمکره راست احتمالاً دو برابر نیمکره چپ است . طبقات 3 ، 2 ، 1 ،  امتیازی بر خلاف طبقه 4 امتیازی اشتراک بیشتری در این اختلالات کارکردی و عاطفی با اختلالات عضوی دارند لذا برای تشخیص افتراقی می‌توان از تاریخچه  بیماری و مشاهده حین تست استفاده کرد.  شاخصهای هیجانی بزرگسالان سیستم هاین .شاخص‌های کم اهمیت تر ترسیم هاین ( علائم 1 ، 2 یا 3 نمره‌ای ) می‌توانند در افراد دچار اختلالی هیجانی نیز مشاهده شوند و تشخیص بین دو طبقه صرفاً بر اساس پاسخهای تست بندر گشتالت اغلب مشکل است این موقعیت با این حقیقت که ارگانیک ها تقریباً همیشه نسبت به نقائص خود واکنش‌های هیجانی نشان می دهند پیچیده تر می‌شود . بنا بر این بسیار مشکل است که بطور صحیحی سهم هر یک از دو مسئله ارگانیک و هیجانی را در یک بیمار خاص تعیین کنیم . علاوه بر این رایتان ( 1980 ، به نقل از کوتیز 1975 ) گزارش کرده که اسکیز و فرینک‌ها اغلب تعداد خیلی بیشتری از علائم عصب شناختی غیر طبیعی را نسبت به آنچه که قبلاً تصور می‌شد از خود نشان می دهند . از طرفی با رجوع به خود کارتهای بندر می بینیم که یک کارت برای افراد مختلف معالی متفاوتی ممکن است داشته باشد . بنا بر این امکان وجود دو شخص با دلایل متفاوت پاسخ مشابهی به کارت بدهند.به همین دلیل در اینجا پاسخ‌های بندر را به دو صورت مطرح می‌کنیم . در حالت اول خلاصه‌ای از تمامی تفسیرهایی که ممکن است در مورد کل پاسخها وجود داشته باشد ارائه می‌شود و بعد از آن پاسخهای همراه با اضطراب و افسردگی ، بردن ریزی و اسکیز و فرنی بطور جداگانه مطرح می شود. در حالت اول خلاصه‌ای از تمامی تفسیرهایی که ممکن است در مورد کل پاسخها وجود داشته باشد ارائه می‌شود بعد از آن ، پاسخها همراه با اضطراب ، افسردگی ، برون ریزی واسکیز فرنی به طور جداگانه مطرح می‌شوند.فرضیات تفسیری زیر با فهرست بندی و بحث 6 علامت اول سیستم هاین آغاز می‌شوند بقیه علائم این سیستم به این دلیل حذف شده‌اند که یا در رابطه با مشکلات هیجانی در مورد آنها تحقیق نشده و یا توسط طبقات دیگر تحت پوشش قرار نگرفته‌اند به جای تفسیر این علائم حذف شده ، تفسیر علائمی اضافه شده که سیستم هاین ذکر شده اند به دلیل اینکه مکرراً در کار بالینی با آن مواجه می‌شویم از اهمیت زیادی بر خوردارند.1- در جاماندگی : عدم انعطاف پذیری شناختی مانند آنچه که در شخصیت‌های وسواسی ممکن است مشاهده شود . کنترل ضعیف ایگو و واقعیت سنجی آسیب دیده و نیز اشکال در برنامه ریزی و داشتن تمرکز ضعیف .2- چرخش : درجه شدیدی از اختلال کنشی – احتمال وجود سایکوز – تمایلات مقابله ­ای – توجه ضعیف همراه با توانایی محدود برای یادگیری‌های جدید.3- تحجرگرایی : حالت پس رفت – مشکلاتی در تفکر انتزاعی ( شیئی کردن ) 4- افزایش زوایا : هماهنگی بینائی حرکتی ضعیف – احساس عدم امنیت  و تردید – مشکلات بیشتر در رابطه با زاویه‌ها از جمله افزایش در پهنا که نشانگر مسائلی در کنترل عواطف بوده و کاهش در پهنا که نشان دهندة واکنش عاطفی محدود و کاهش یافته است . خطوط باریک تر تنش بیشتر – درشت‌تر نشانه ضعف کنترل عواطف 5- همپوشانی : عدم امنیت و شک وسواسی به خود آمادگی برای برون ریزی پرخاشگری 6- مخدوش سازی : ناتوانی در انتزاع و شکل دادن به طبقات و نشانگر یک سطح جدی از آشفتگی است .7- اضافه کردن حشر وزوائد: اشتغال ذهنی شدید با نیازهای درونی – اضطراب شدید و مشکلات تمرکز 8- حذف : اشکال در ساختن و و حدت بخشیدن – آشفتگی در هماهنگی اعمال حرکتی – عملکرد از هم گسیخته ایگوبه اندازه‌ای که شخص نمی تواند روی جنبه‌های پیچیده تر طرح کار کند .9- اختصار ( در طرح 1 و 2 ) : احتمالاً منفی بافی و تحمل پایین در مقابل ناکامی 10- محدود نکردن طرحهای بسته : اضطراب ، تردید و شک نسبت به خود ، همراه با اشکال در تکمیل وظایف – روابط بین فردی برای فرد معمولاً مشکل به نظر می‌آیند و ایجاد اضطراب می‌کنند رفتار برون مرزی پرخاشگرانه 11- ترسیم بدون دقت : اضطراب ، تنش وتردید12- بسط دادن طرحها : کنترل نا کافی  عواطف ، تکانه‌ای بودن ، برون ریزی پرخاشگرانه شاید همراه با شخصیت ضد اجتماعی – توسعه طلبی های بزرگ منشانه برای جبران احساسات زیر بنایی شک به خود و عدم کفایت توسعه تدریجی و منظم در اندازه طرحها نشانگر تحمل پایین در رابطه با ناکامی ، برون ریزی انفجاری ناشی از کنترل ضعیف هیجانی و درونگرایی اجتماعی .13- کاهش در اندازه :  احساسات عدم کفایت ، نا امنی ، تمایل به انزوا  و محدودیت هیجانی ، کاهش منظم و تدریجی در اندازه‌ها دلالت بر رفتار برون ریزی ، تحمل پایین در مقابل ناکامی و با افسردگی و درون گرایی دارد.14- نظم خشک و غیر قابل انعطاف : انعطاف ناپذیری و دقت وسواسی احتمالاً در تلاشی به جهت ایجاد احساس امنیت که واکنش به احساسات زیر بینایی آسیب پذیری و عدم لغایت است . 15- نظم مبهم و اتقاقی : احساس شدید اضطراب ، فقدان جهت‌یابی ، درک مطلب ضعیف و قضاوت آسیب دیده – طرحهایی که به طور وسیعی جدا از هم رسم می‌شوند ، تمایلات برون ریزی پرخاشگرانه و مخرب را می‌رسانند و همراه با حالتی از مانیا هستند.16- نظم و ترتیب فشرده : افسردگی همراه با احساس عدم امنیت و احساس حقارت B – حالتهای هیجانی که در زیر می‌آیند کاملاً انحصاری نیستند اما در کارهای بالینی به آنها زیاد برخورد می‌کنیم و همچنین بر روی آنها تحقیقات زیادی صورت گرفته است.  اضطراب و افسردگی محدودیت و فشردگی طراحها در کمتر از نیمی از صفحه کاغذ ، اندازة طرحها نیز بطور کلی کاهش یافته ، خطوط آنها نیز به نحوی نازک و مردد رسم می‌شود . اگر علاوه بر این دو مورد ، آزمودنی مشکلاتی در حفظ محور طرح 2- بصورت افقی داشته باشد و طرح 6 به داخل نمیدایرة طرح 5 نفوذ کرده باشد ، احتمال خود کشی زیاد خواهد بود.برون ریزیشخصی که مکرراً به رفتار برون ریزی اشتغال دارد ، تحمل پایین در مقابل بازداری با خودداری داشته و مشکلاتی نیز در کامل کردن وظایف دارد و احتمال بیشتری دارد که در خواستها را به شیوه‌ای سطحی اجابت کند بنا بر این ( بر حسب براون، 1965 ) پاسخهای زیر در این افراد دور از انتظار نخواهد بود.خطوط پررنگ و پر فشار جایگزینی نقطه ها با دایره - تداخل - شکلهای نوک تیز و منحنی‌ها - تحریف نقطه‌ها - خطوط تیره (-) - اشکال در تقاطع - اشکال در وحدت بخشی - تجزیه یا دو برابر کردن - عدم رعایت مرزها اسکیزوفرنی برون ریزی ، افسردگی و یا اضطراب معمولی خفیف تراز اختلالی چون اسکیز و فرینا هستند . لذا در سیستم‌ هاین پاسخهای مربوط به آنها از بارعاملی کمتری برخوردار شده و یا حتی بعضاً به آنها اشاره هم نشده است اما هر چه اختلال شدت بیشتری بیابد ، پاسخهای بندر شباهت های بیشتری به افراد آسیب دیدة ارگانیک پیدا می‌کند . برای مثال وجود توهم در اسکیزوفرنی ، آشفتگی بیشتری در ادراک انتخابی که برای ترسیم کارتهای بندر مورد نیاز است ، ایجاد می‌کند . به این ترتیب اسکیزو فرنیکی که در حین اجرا دچار توهم می‌شود ، به طور معنی داری نقص بیشتری را در ترسیمات خود نسبت به اسکیزو فرنیکی که دچار توهم نشده است ، دارد . به هر حال شاخصهای زیر برای اسکیروفرنی ذکر شده‌اند. 1- تحجرگرایی و انعطاف ناپذیری              کارهای وسواسی انجام دادن2- چند پارگی                                      یک شکل را جدا جدا کشیده و چند تکه بکشد.3- همپوشانی و اشکال در نقاط محل تقاطع          در داخل هم‌می‌کشد و یا محل تقاطع را نمی‌بیند.4- درجا ماندگی 5- بط وگسترش اندازه              از تصاویر کوچک شروع می‌کند رفته رفته بزرگ‌تر‌می‌کند.بنا بر فهرست ارائه شده در آزمودنی مورد نظر علائمی دیده می‌شود که شرح زیر می‌باشد. 1- در جاماندگی که نشان دهنده عدم انعطاف پذیری شناختی مانند آنچه که در شخصیت‌های وسواسی دیده می‌شود ، کنترل ضعیف ایگو و واقعیت سنجی مختل و اشکال در برنامه ریزی و داشتن تمرکز ضعیف 2- چرخش دوارونه سازی که نشان دهنده درجه شدیدی از اختلال کنشی ، احتمال وجود سایکوز ، تمایلات مقابله‌ای ، توجه ضعیف همراه با توانایی محدود برای یادگیری‌های جدید.3- مخدوش سازی که نمایانگر ناتوانی در انتزاع و شکل دادن به طبقات و نشانگر یک سطح جدی از آشفتگی است .4- اضافه کردن حشوو زواید که نمایانگر اشتغال ذهنی شدید با نیازهای درونی ، اضطراب شدید و مشکلات تمرکز است .5- محدود نکردن طرحهای بسته که نشان دهنده اضطراب ، تردید و شک نسبت به خود ، همراه با اشکال در تکمیل وظایف ، روابط بین فردی برای فرد مشکل به نظر می‌آید ایجاد اضطراب می‌کند.رفتار برون ریزی پرخاشگرانه 6- ترسیم بدون دقت بیانگر اضطراب و تنش و تردید7- کاهش در اندازه نشانگر احساسات عدم کفایت ، نا ایمنی ، تمایل به انزوا و محدودیت‌های هیجانی ، 8- اضطراب افسردگی که از روی فشردگی شدن طرحها نیمی از صفحه دیده می شود.9- برون ریزی دیده می‌شود که بر اساس رسم خطوط بر رنگ و بر نشان تداخل شکل‌های نوک تیز ، اشکال از تقاطع ، عدم رعایت مرزها ارزیابی می‌شود.10- می توان از روی درجاماندگی و همپوشان و اشکال در نقاط محل تقاطع پی برد که احتمال دارد آزمودنی دچار اختلال اسکیز و فرنی باشد.لازم به توضیح است چون نیار تاریخچه بدست آمده از بیمار در اثر صانحه تصادف دچار ضربه مغزی شده است حالت اسکیز و فرنی احتمال خود را از دست می‌دهد. بطور کلی آزمودنی حاضر دو شاخصهای هیجانی دچار ، تمایلات مقابله‌ای ، اضطراب و افسردگی شدید، توانایی یادگیری محدود ، تمرکز و توجه مختل ، شک و تردید ، پرخاشگری بالا ، احساس عدم کفایت ، اشتغال ذهنی شدید به نیاز درونی و درحالات سایکوز قرار دارد.
+ نوشته شده در  جمعه سوم خرداد 1392ساعت 0:42  توسط هادی سامانی کیا  |